STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1 2437ĐĐ19: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Lĩnh vực Đất đai VPĐKĐĐ Văn phòng đăng ký đất đai; Văn phòng Đăng ký đất đai Thành Phố Bà Rịa; Văn phòng Đăng ký đất đai Thị xã Phú Mỹ; Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện Châu Đức; Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện Xuyên Mộc; Thành phố Bà Rịa; Thị xã Phú Mỹ; Huyện Châu Đức; Huyện Xuyên Mộc; Thành phố Vũng Tàu; Huyện Đất Đỏ; Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện Đất Đỏ; Văn phòng Đăng ký đất đai Thành Phố Vũng Tàu
2 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh cấp Huyện Thành phố Bà Rịa; Huyện Xuyên Mộc; Huyện Châu Đức; Thị xã Phú Mỹ; Thành phố Vũng Tàu; Huyện Đất Đỏ
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh cấp Huyện Thành phố Bà Rịa; Huyện Xuyên Mộc; Huyện Châu Đức; Thị xã Phú Mỹ; Thành phố Vũng Tàu; Huyện Đất Đỏ
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước cấp Huyện Thành phố Bà Rịa; Huyện Xuyên Mộc; Huyện Châu Đức; Thị xã Phú Mỹ; Thành phố Vũng Tàu; Huyện Đất Đỏ
5 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước cấp Huyện Thành phố Bà Rịa; Huyện Xuyên Mộc; Huyện Châu Đức; Thị xã Phú Mỹ; Thành phố Vũng Tàu; Huyện Đất Đỏ
6 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng cấp Huyện Thành phố Bà Rịa; Huyện Xuyên Mộc; Huyện Châu Đức; Thị xã Phú Mỹ; Thành phố Vũng Tàu; Huyện Đất Đỏ
7 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng cấp Huyện Thành phố Bà Rịa; Huyện Xuyên Mộc; Huyện Châu Đức; Thị xã Phú Mỹ; Thành phố Vũng Tàu; Huyện Đất Đỏ
8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng cấp Huyện Thành phố Bà Rịa; Huyện Xuyên Mộc; Huyện Châu Đức; Thị xã Phú Mỹ; Thành phố Vũng Tàu; Huyện Đất Đỏ
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng cấp Huyện Thành phố Bà Rịa; Huyện Xuyên Mộc; Huyện Châu Đức; Thị xã Phú Mỹ; Thành phố Vũng Tàu; Huyện Đất Đỏ
10 Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Lĩnh vực Đấu thầu cấp Xã Phường Long Toàn; Phường Phước Hưng; Phường Phước Hiệp; Phường Long Hương; Phường Long Tâm; Phường Tân Hưng; Phường Phước Trung; Phường Kim Dinh; Xã Long Phước; Xã Hòa Long; Phường Phước Nguyên; Thị trấn Phước Bửu; Xã Bàu Lâm; Xã Bình Châu; Xã Bông Trang; Xã Bưng Riềng; Xã Hòa Bình; Xã Hòa Hiệp; Xã Hòa Hội; Xã Phước Tân; Xã Phước Thuận; Xã Tân Lâm; Xã Xuyên Mộc; Thị trấn Ngãi Dao; Xã Bàu Chinh; Xã Bình Ba; Xã Bình Giã; Xã Bình Trung; Xã Cù Bị; Xã Kim Long; Xã Láng Lớn; Xã Nghĩa Thành; Xã Quảng Thành; Xã Suối Nghệ; Xã Suối Rao; Xã Sơn Bình; Xã Xuân Sơn; Xã Xã Bang; Xã Đá Bạc; Phường Phú Mỹ; Phường Mỹ Xuân; Phường Tân Phước; Xã Tân Hòa; Phường Phước Hòa; Xã Tân Hải; Xã Châu Pha; Xã Tóc Tiên; Phường Hắc Dịch; Xã Sông Xoài; Xã Hòa Hưng; Thị trấn Phước Hải; Thị trấn Đất Đỏ; Xã Láng Dài; Xã Lộc An; Xã Phước Long Thọ; Xã Phước Hội; Xã Long Tân; Xã Long Mỹ; Phường 1; Phường 2; Phường 3; Phường 4; Phường 5; Phường Thắng Nhì; Phường 7; Phường 8; Phường 9; Phường 10; Phường 11; Phường 12; Phường Rạch Dừa; Phường Thắng Tam; Phường Thắng Nhất; Phường Nguyễn An Ninh; Xã Long Sơn